Screening

Aan de hand van een inlichtingenfiche worden kandidaat-huurders gescreend naar solvabiliteit en credibiliteit vóór het ondertekenen van de huurovereenkomst.